2018. március 24. szombat
Gábor, Karina
 
INFORMÁCIÓS ANYAGOK
o
Jelentkezési lap 2017

Belépteto rendszer, kövesse nyomon dolgozóit 3 kívánság
Jelmez, alkalmi- és
táncruha kölcsönző


Nyíregyháza, Körte u. 24.
Tel/Fax: 42/475-587
Mobil: 20/316-4307

Debrecen, Viztorony u.9-11.
Tel: 52/716-288

Szalagavatóra nagy létszámú osztályok ruhaigényeit is maximálisan ki tudjuk elégíteni! Minden korosztálynak széles kínálattal, elérhető áron!

 

 

 

Ön a 002114. látogató

Untitled Document
 
 
 

Intézményünk, a Fedics Mihály Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény életében az ötödik tanévet zártuk 2004 nyarán. Az elsõ öt év bõvelkedett feladatokban, izgalmas tevékenységekben.
Iskolánk székhelye a festõi szépségû Bátorligeten található. A tájvédelmi körzet - mûvészeti iskolához méltó - csodálatos környezetet jelent számunkra. Az intézmény névválasztását is ez a körülmény indokolta: a helyi születésû népi mesemondóról, Fedics Mihályról neveztük el.


A kezdeti nehézségek után igen fontos esemény volt a bátorligeti új iskolaépület birtokba vétele. A Fedics-házban, ahogyan mi emlegetjük, helyet kapott egy zeneterem is, ahol növendékeink életkori sajátosságaira, a tanulók érdeklõdésére, tehetségére építve alakíthatjuk készségeiket, gyarapíthatjuk ismereteiket.
A táncmûvészeti tanszakok (néptánc, társastánc, modern-kortárstánc, balett) európai színvonalúan felszerelt, csodálatos tánctermet tudhatnak magukénak. Helyet kaptak az emeleti tárolókban a táncruhák, díszletek, kellékek.
A Képzõ-és iparmûvészeti ág mûhelytermeket kapott, ahol megtalálható a gépi korongozó, égetõkemence, szárítóhelységek, tároló helyek. A Színmûvészeti-bábmûvészeti ág termei lehetõséget biztosítanak a színvonalas oktatáshoz.
Mindezek mellett természetesen helye van a kiszolgáló létesítményeknek, irodáknak, “vizes” helyiségeknek is.
Az intézmény vezetése és a fenntartó arra törekszik, hogy a tárgyi feltételek folyamatos fejlesztésével, valamint a képzési kínálattal a partneri elvárásoknak egyre jobban megfeleljen. Ez indokolta azt, hogy kiépítettük a COMENIUS I. minõségfejlesztési rendszert.
Az iskola életét szabályozó dokumentumok átdolgozásánál (Pedagógiai program, Minõségirányítási program) már építhettünk a partnerközpontú mûködés tapasztalataira.
Az eredményes oktató-nevelõ munka alapvetõ feltételének tartjuk az elhivatott pedagógusok munkáját, kiemelkedõ jelentõséget tulajdonítva a teljes értékû személyiség kibontakozásának. Hisszük, hogy a személyes példa, az õszinteség, a demokratizmus mélyreható és hosszú távú változásokat eredményez.
Tanulóink számára nyáron szakmai táborokat szervezünk és bonyolítunk le, ahol igen fontos szempont a szakmai programokon kívül a közösséggé kovácsolódás, egymás tudásának figyelemmel kísérésére, valamint elismerésére.
Intézményünk több külföldi mûvészeti iskolával veszi fel a kapcsolatot, a velük való rendszeres találkozókon tanulóink részvételét színvonalas produkciókkal biztosítjuk.

Tovább >>